Vrijdag is het de Dag van de Scheiding, die in het leven is geroepen om aandacht te vragen voor deskundige begeleiding van mensen die uit elkaar gaan. Advocaat en mediator Esther Smal en gezinscoach en mediator Gideon de Haan lieten een grootschalig onderzoek uitvoeren en concludeerden dat een moeizame scheiding verstrekkende gevolgen kan hebben voor alle betrokken partijen, ook voor de kinderen.

foto-artikelDat een scheiding een ingrijpende gebeurtenis is, is geen verrassing. Maar dat de gevolgen ervan zo heftig zijn en nog jarenlang doorwerken, was voor De Haan en Smal wel schokkend. Ongeveer vier op de vijf deelnemers aan het onderzoek voelen zich terugkijkend op de scheiding boos en/ of verdrietig.

Opvallend is dat hierin verschillen zijn, afhankelijk van de manier waarop mensen zijn gescheiden. Bij mensen die voor een overlegscheiding kozen, is er beduidend minder verdriet en woede dan mensen die op tegenspraak (via de rechtbank), via een familierechtadvocaat of mediator zijn gescheiden.

Esther Smal: „Veel mensen kiezen voor een snelle scheiding, om er maar vanaf te zijn. Maar vaak warden er nauwelijks goede afspraken gemaakt, wordt er geen ouderschapsplan opgesteld en is de verstandhouding na de scheiding nog zo slecht dat de afspraken die er wel zijn, niet goed worden nagekomen. Door samen om de tafel te gaan en goede afspraken te maken, voorkom je vechtscheidingen.”

Emotionele hulp tijdens de scheiding is er volop, de meeste ondervraagden vinden steun bij vrienden of familie. Ongeveer een derde zoekt professionele hulp bij een coach of psycholoog. Van degenen die geen hulp zochten, zegt ruim twee derde dat dit achteraf gezien wel verstandig was geweest. Volgens Gideon de Haan is professionele hulp niet alleen goed voor de ex-partners zelf, maar ook voor hun omgeving.

„Een scheiding heeft invloed op heel veel mensen, zeker als deze moeizaam verloopt. De schoolprestaties van de kinderen kelderen, (gezamenlijke) vriendschappen veranderen, werkgevers worden benadeeld omdat iemand in een moeilijke scheiding zich vaker ziek meldt. Voor alle partijen is het dus van belang dat de ex-partners er samen op een goede manier uitkomen.”

Maar liefst 66% van de ondervraagden geeft aan dat de relatie met de ex-partner negatief is beïnvloed door de scheiding. Maar ook de kinderen lijden er fiks onder. De ouders zelf zijn geneigd te zeggen dat de relatie met hun kinderen niet of weinig veranderd is, maar omstanders geven een heel ander beeld. Ruim 6o% van hen die een scheiding in hun nabije omgeving meemaakt, meent dat deze de relatie tussen kinderen en één of beide ouders negatief heeft beïnvloed.

Uiteraard vergeten de meeste ouders het belang van hun kind niet. De overgrote meerderheid denkt zelfs dat zij al eerder gescheiden zou zijn als ze geen kinderen hadden gehad. Toch krijgen lang niet alle kinderen voldoende begeleiding.

Smal: „Ouders zijn tijdens de scheiding vaak vooral met zichzelf bezig, terwijl het voor de kinderen juist belangrijk is dat hun leven zo weinig mogelijk verandert.” Van de ouders zegt 70% dat zij achteraf gezien liever hadden willen zorgen voor emotionele ondersteuning van hun kroost. Evenveel mensen vinden zelfs dat dit verplicht zou moeten zijn. Smal en De Haan pleiten voor een gezamenlijke aanpak van advocaat en psycholoog/coach waarbij iedereen ook daadwerkelijk met elkaar aan tafel zit. Als stellen in gezamenlijk overleg scheiden en daar meteen professionele begeleiding bij aanwezig is, valt er voor alle partijen veel te winnen.

De Haan: „Voor iedereen is het fijn als de situatie zo snel mogelijk weer normaal wordt en de ex-partners goed met elkaar om kunnen gaan. Hoe je het ook wendt of keert: als ouders blijf je een relatie hebben. En kinderen die goed uit de scheiding komen, presteren beter op school, waardoor ze later waardevolle werknemers worden. Maar bovenal worden ze ook veel gelukkigere mensen.”