Stappenplan

sl

Het stappenplan

Nadat een van de partners heeft aangegeven de relatie te willen beëindigen ontstaat er vrij direct een chaotische, emotionele situatie. Vee! vragen duiken op zoals: Hoe moet dit met de kinderen? Wat wordt mijn nieuwe woonsituatie? Waar moet ik alles van betalen? Waar heb ik recht op? Wat zijn mijn verplichtingen? Om al deze zaken toch op een goede manier te regelen is het zeer belangrijk dat er een goede communicatie blijft tussen elkaar. Een mediator zorgt voor een goede structuur en rust tijdens deze periode zodat alles eerlijk, neutraal en in vertrouwen wordt afgewikkeld. De mediator regelt de voortgang en zorgt voor complete aanlevering aan de rechter.

Vrijblijvend eerste gesprek

Om voor een goede mediation in aanmerking te komen moet er bij beide partners de wil aanwezig zijn om er samen uit te willen komen. In het eerste gesprek gaan we bekijken of die wil aanwezig is en legt de mediator uit wat er zoal geregeld moet worden. Dit wordt vastgelegd in een zogenaamde dienstverleningsovereenkomst wat dit document juridische betekenis geeft. Hierin komen dus de afspraken voor diverse diensten te staan en wordt vastgelegd onder welke spelregels er bemiddeld zal worden. Ook zijn er bepalingen inzake de neutraliteit en geheimhoudingsplicht van de mediator. Tevens vind u in dit document vooraf het totale tarief van de echtscheiding, wat onzekerheid over de kosten weg neemt. In tegenstelling tot de advocatuur declareer ik niet per uur, gedurende het gehele traject kunt u onbeperkt gebruik maken van de mediator. De hulp houdt niet op bij de inschrijving van de scheiding, U kunt na de scheiding rekenen op goede nazorg.

Gespreksomgeving

Het blijkt dat veel mensen er prijs op stellen om de gesprekken thuis, in hun vertrouwde omgeving, te laten plaats vinden i.p.v. een onbekende kantooromgeving. Dat kunt u dus ook van mij verwachten zonder verdere kosten. Mochten jullie dit toch liever op neutraal terrein willen dan kunnen de gesprekken overigens gewoon bij mij thuis plaats vinden.

Intake gesprek

Nadat het dienstverleningsdocument is ondertekend verzamelen we alle benodigde gegevens om een eerste inventarisatie te verkrijgen. Dit zijn o.a. : persoonsgegevens, inkomensgegevens, gegevens over het pensioen, de inboedel, het woonhuis, duurzame goederen en financiële verplichtingen.

Ouderschapsplan

Zijn er minderjarige kinderen aanwezig dan is het verplicht samen een ouderschapsplan, naast het echtscheidingsconvenant, bij de rechtbank aan te leveren. Hierin worden o.a. zaken vastgelegd over de woonsituatie van de kinderen, verdeling van vakanties, afspraken m.b.t. de opvoeding, school en omgangsregeling. Tevens zal er een berekening voor de kinder alimentatie worden gemaakt.

Voortgangsgesprekken

Afhankelijk van de problematiek zijn er ongeveer 2 tot 5 gesprekken noodzakelijk om de eventuele struikelblokken en verdelingsproblemen op te lossen. De mediator stelt een concept convenant op wat gezamenlijk wordt besproken en waar nodig wordt aangepast . Pas wanneer er overeenstemming is over alle afspraken gaan we over tot ondertekening.

Indienen verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank

Het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank waar het huwelijk is voltrokken De rechtbank gaat ervanuit dat door ondertekening van het echtscheidingsconvenant in goed overleg tot stand is gekomen. De afhandeling bij de rechtbank duurt gemiddeld 6 tot 8 weken. De rechtbank stuurt het vonnis naar het gemeenteregister en vanaf dat moment bent u officieel gescheiden. Voor alle relevante zaken kunt u voor nazorg nog terecht bij u mediator.